Absolwenci

którzy ukończyli Szkołę w Brzeźnicy w czerwcu 1985 roku

1.Bachanek      Renata 8.Rafa Elżbieta
2.Banaszek Bożena 9.Skierniewska Marzena
3.Fałek Anna 10.Staszek Zofia
4.Grzędzicka Renata 11.Wałęka Mariusz
5.Kielich Joanna 12.Wiączek Tomasz
6.Kutyła Sławomir 13.Wnuk Joanna
7.Pająk Danuta