ARCHIWUM     z roku 2003

Data

Wydarzenie

24 stycznia

 

Dzień babci i dziadka

a w jego czasie klasa czwarta (kabaret BABOLA) wystawiła kabaretow± adaptację "Czerwonego berecika" 

powrót na stronę główn± szkoły                                  powrót  do kalendarium 2003 roku