1 czerwcaI Festyn Rodzinny w PSP Brzeźnica

startowało 17 rodzin

różne konkurencje  

zwyciężyła - zdobyła puchar  - rodzina Krakowiaków

                

             

              

   

powrót