24 czerwca -   uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz

pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycielek

Teresy Sokołek i Anny Wiączek

 Pan Dyrektor Komitet Rodzicielski  kwiaty i prezenty 

  Samorząd Uczniowski

  klasa trzecia żegna P.Wiączek

klasa pierwsza żegna P.Sokołek 

 przemówienia   

część druga - świadectwa 

pożegnalne zdjęcie    poczęstunek 

powrót