1 września -   uroczyste rozpoczęcie roku 

 Pan Dyrektor powitał uczniów po wakacjach i przedstawił wychowawców krótki filmik 

powrót