10 listopada -   uroczysty apel z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległo¶ci

 przed apelem   

i zaczynamy         klasa 6 ¶piewała z zaangażowaniem 

powrót