Anna Piątkowska

Nauczycielka PSP w Brzeźnicy

  DO RODZICÓW !!!

  Uczestniczenie w odrabianiu prac domowych jest bardzo ważną formą współpracy z nauczycielem.

           Państwa pomoc powinna polegać na:

    v    rozmawianiu o tym, co wydarzyło się dziś w szkole, czego dziecko się nauczyło, co przeżyło, jak zostało ocenione i jak samo ocenia swoją pracę;

v    rozmawianiu o niepokojach i problemach, a także o sposobach ich eliminowania;

v    przypominaniu dziecku o konieczności wykonania zadań domowych;

v    sprawdzeniu, czy wykonało je poprawnie;

v    dodatkowym ćwiczeniu tych umiejętności, które sprawiają problemy;

v    zapytaniu, co potrzebne będzie na następne zajęcia.

         Bezpośrednią pomoc w wykonywaniu zadań domowych należy ograniczyć do:

     ×    wyjaśniania bardziej zawiłych treści;

×    wspólnego zastanawiania się nad problemami;

×    pokazywaniu dobrych wzorów (np. pisanie);

×    uczenia dziecka korzystania z różnych źródeł informacji;

×    uczeniu dociekliwości poznawczej;

×    wspólnym czytaniu tekstów „czytanek”, słuchaniu czytającego na głos dziecka.

          Nie wolno podawać gotowych rozwiązań, a jedynie naprowadzać dziecko na rozwiązanie, np. za pomocą pytań     i poleceń nakierowujących.

          Zbyt częste pomaganie w odrabianiu lekcji może  niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka, które:

Ø     staje się mało samodzielne, pasywne;

Ø     unika samodzielnego rozwiązywania problemów, nie tylko tych związanych z nauką szkolną;

Ø     zaczyna tracić wiarę we własne siły.

        Niesamodzielne odrabianie prac domowych nie spełnia stawianych im zadań, nie służy rozwojowi dziecka, zniechęca je do samodzielnych prób, pozbawia możliwości przeżycia radości z sukcesu, utrwala postawę wygodnictwa i skłonność do wykorzystywania innych.

         Dziecko powinno stopniowo przejmować odpowiedzialność za własne uczenie się i ponosić konsekwencje swoich działań (lub ich brak).

 

 

 

                                                                   powrót na stronę główną