(od 517 czerwiec 2018)   Kroniki klubowe dodatkowe   1    (do końca 2021 do 637)

(od 638 początek 2022)   Kroniki klubowe dodatkowe  2

      

Turystyczny Klub Przyjaciół Zamków 
"Mrówki Rajdówki

opiekun: Pomorski Tadeusz (od początku działalności klubu do chwili obecnej) 

TKPZ  2    to odłam prywatny klubu,

który musiał powstać