Patron Szkoły - Piramowicz Grzegorz

Piramowicz Grzegorz urodzony 25 listopada 1735 roku we Lwowie zmarł 14 listopada 1801 roku w Międzyrzeczu Podlaskim - pedagog, ksiądz jezuita

nauczyciel kolegiów zakonnych, po kasacie zakonu (1773) proboszcz parafii w Kurowie i Końskowoli, od 1800 w Międzyrzeczu. 

Związany z Komisją Edukacji Narodowej, od chwili jej powołania do 1788 był jednym z czynniejszych jej pracowników

współtwórca ustawodawstwa szkolnego

wizytator

sekretarz (i jeden z pierwszych członków) Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie

autor traktatu "Powinności nauczyciela" z 1787r. w którym ujawniły się najistotniejsze oświeceniowe tendencje pedagogiczne 

  

powrót do historii szkoły           powrót na stronę główną szkoły

  powrót na stronę główną