Kroniki klubowe Członkowie TKPZ nagrodzone      TKPZ 2

      Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne 

Turystyczny Klub Przyjaciół Zamków 
"Mrówki Rajdówki" przy PSP Brzeźnica          Klub został założony
2.05.1986 roku    

powstał z działającego od roku SKKT (dlatego Kronika zawiera niektóre rajdy sprzed początków Klubu).

opiekun: Pomorski Tadeusz (od początku działalności klubu do chwili obecnej) 

     

     już 600 imprez przekroczone       

20 sierpnia 2020r. odbyła się 600- impreza TKPZ

   obecnie 7.01.2023  odbyła się 673 impreza klubowa        

Statystyka ilości członków w okresie działalności Klubu:
rok 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
członków 24 20 18 28 34 22 10 19 25 27 21 26 16 13 14 13 12 9 14 16 17 19  19 17 18 17 17 17 13 20 15 14 17 13 10 14 12

Jak na szkołę liczącą w najlepszym okresie 144 uczniów, a obecnie 32

jest to pokaźna ilość dzieci, która przez krótkie rajdy po okolicy zapoznaje się z "Małą Ojczyzną" 

i poznaje Nasz Kraj w rajdach/wycieczkach dalszych, organizowanych przez TKPZ.

Łącznie - przez TKPZ "przewinęło się" 222 członków, a w rajdach brali udział i odznaki zdobywali nie tylko członkowie.

                  zdobywali odznaki turystyczne:

OTP-odznaka turystyki pieszej   GOT-górska odznaka turystyczna  InO - Impreza na Orientację   Przyrodnika 

ROK - Regionalna Odznaka Krajoznawcza      OKZK - Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej

TRInO - Turystyczno Rekreacyjna Impreza na Orientację