8.10.2019r.  Apel  Niepodległościowy 8 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Było to widowisko artystyczno-historyczne. Prowadzący uroczystość wprowadzili wszystkich zgromadzonych na sali w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopada 1918 roku, nakreślając sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę

 Przypomniano również trzy najważniejsze powstania narodowe, podkreślając wkład ich uczestników w walki wyzwoleńcze. Uczniowie klasy V i VI oraz przedszkolaki recytowali wiersze i śpiewali pieśni,
 które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość
.          
                
                
(zdjęcia z prób)


   

                     
                             


       
powrót na stronę główną