18.09.2020r.  Pielgrzymka Młodzieży 
do Wysokiego Koła

o 9.10 - planowo - rusza z Brzeźnicy, po krótkim odpoczynku, kolejna
Pielgrzymka Młodzieży do Wysokiego Koła

         
        
postój w bąkowcu (koło torów)
     

  znajoma Rodzinka na postoju 

o 14.10  pielgrzymka dociera do Wysokiego Koła
   

  
            
          
 
pogoda świetna - nastroje też
a.mp4      b.mp4  
  
powrót na stronę główną